شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام مشکل خروج از کشور ما خدا رو شکر و با دعاي دوستان حل شد و قسمت شد اربعين ، دعاگوي دوستان باشيم. ببخشيد که بخاطر فشردگي کار نشد حلاليت بطلبم... جاي همه دوستان خالي بود...
هما بانو
سلام عليکم.. زيرتتون قبول.. خوش به سعادتتون .. خيلي خوشحال شدم مادر.. ان شا الله قسمت هر سال ي شما
خيلي ممنونم از محبتتون. ان اشاء الله قسمت همه دوستان
زيارتتون قبول حق ان شا الله. خوشا به سعادتون آقا
سلامت باشين ان شاء الله قسمت شما و دوستان: )
ساعت ویکتوریا
زندگي كارواني
90 امتیاز
1 برگزیده
519 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top