شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ هر كي ليلايي داره ، من فقط تو رو دارم.... . عيدتون مبارك@};-
* کميل *
شعر حاج محمود ؛ خدا شفاش بده
شعر حاج محمود ؛ خدا شفاش بده - * کميل *. *:)*
درب کنسرو بازکن برقی
زندگي كارواني
90 امتیاز
1 برگزیده
519 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top