شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سلام دعا کنيد مشکل خروج از کشور ما حل بشه...
ان شا الله .. به اميد خدا ..
*ري را
ان شاءالله حل ميشه
ان شالله هرچي خيره پيش بياد براتون...
ان شا ء الله
تسبیح دیجیتال
زندگي كارواني
90 امتیاز
1 برگزیده
518 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top