شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ من آن موج اشكم كه بي اختيارم خودم را به آغوش تو مي سپارم تو درياي من باش... تو فرداي من باش...
*ليلا*
شما هم سالار عقيلي گوش ميديد !
*ليلا*
:) . منم از متن ها زياد نوشتم .
قشنگن
*ليلا*
خيلي .
ساعت ویکتوریا
زندگي كارواني
90 امتیاز
1 برگزیده
519 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top